Planetárna sústava

Planetárna sústava je sústava zložená z aspoň jednej hviezdy a rôznych obiehajúcich telies (ako asteroidy, kométy, mesiace a planéty). Naša vlastná planetárna sústava, v ktorej sa nachádza Zem a Slnko, sa nazýva slnečná sústava.

Hlavné telesá slnečnej sústavy, najpreskúmanejšej planetárnej sústavy. Veľkosti sú v správnej mierke.
Disk materiálu okolo hviezdy Fomalhaut, pričom samotná hviezda je na obrázku odtienená. V pravom spodnom rohu je zväčšený záber planéty Fomalhaut b, ktorá sa stala prvou vyfotografovanou exoplanétou.

Pôvod a vývoj planetárnych sústav

upraviť

Vo všeobecnosti sa predpokladá, že planetárne sústavy okolo hviezd podobných Slnku vznikajú ako časť toho istého procesu, ktorý končí vznikom hviezd. Niektoré rané teórie hovorili o pôsobení ďalšej hviezdy, ktorá prechádza extrémne blízko slnka a vytiahne za sebou materiál, ktorý sa potom zhlukne do formy planét. Avšak je dnes známe, že pravdepodobnosť takejto „kolízie“ je príliš malá na to, aby tento model bol realizovateľný. Dnes akceptované teórie hovoria o vzniku planetárnych sústav zo slnečnej hmloviny.

Niektoré planetárne sústavy sa na našu vôbec nepodobajú, pretože planetárne sústavy boli objavené napríklad aj okolo pulzarov a to z jemných odchýliek v periódach pulzov elektromagnetického žiarenia. Pulzary vznikajú pri silných explóziách supernov, ktoré by žiadna normálna planetárna sústava neprežila - planéty by sa buď vyparili, alebo by náhlou stratou väčšiny hmoty centrálnej hviezdy unikli jej gravitačnému pôsobeniu. Jedna z teórií hovorí, že existujúce hviezdne spoločnice pulzarov sa výbuchom skoro úplne vyparili, pričom zanechali za sebou iba telesá veľkosti planét. Planéty sa prípadne mohli vytvoriť v akréčnom disku, ktorý obklopuje pulzary.

Významné planetárne sústavy

upraviť
  • Slnečná sústava – naša planetárna sústava, prvá objavená planetárna sústava, prvá objavená viacnásobná planetárna sústava
  • PSR 1257+12 – prvá objavená extrasolárna planetárna sústava, prvá objavená planetárna sústava pri pulzaroch, prvá objavená viacnásobná exoplanetárna sústava, prvá objavená viacnásobná planetárna sústava pri pulzaroch
  • Upsilon Andromedae – prvá viacnásobná extrasolárna planetárna sústava okolo hviezdy hlavnej postupnosti, objavená v apríli 1999
  • PSR B1620-26 – prvá objavená planetárna sústava okolo viacnásobnej hviezdy
  • Proxima Centauri – najbližšia planetárna sústava, zatiaľ známe dve planéty

Rozdelenie

upraviť
  • rovnostranná planetárna sústava – vzájomné vzdialenosti planét sú približne rovnaké[1]
  • hierarchická planetárna sústava – vzájomné vzdialenosti planét sú rádovo rozdielne[1]

Referencie

upraviť
  1. a b Súpis termínov z astronómie. Kultúra slova (Bratislava: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Matica Slovenská), 2014, roč. 48, čís. 2, s. 80, 88. Dostupné online [cit. 2017-07-07]. ISSN 0023-5202.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť