Platonická láska (láska bez zmyselnosti)

Platonická láska (lat. amor platonicus; slovo platonický je odvodené od mena Platón) je v psychológii, filozofii a bežnej komunikácii láska bez zmyselnosti, t. j. bez sexu (fyzickej intimity) a/alebo sexuálnych pocitov [1], teda vzťah čisto duchovný či duchovno-duševný [2]. Podľa niektorých anglických zdrojov je definícia obmedzená najmä alebo iba na vzťah medzi mužom a ženou [3]. Výraz láska v prvej vete tohto odseku môže byť vhodné nahradiť výrazmi vzťah, láskavý vzťah, náklonnosť, kamarátstvo a podobne, pretože intenzita citu je v tejto súvislosti vec názoru [4].

Platón a jeho študenti

Vo filozofii a literatúre má výraz platonická láska aj iné významy, pozri platonická láska.

Vznik slovného spojenia upraviť

Použitie slovného spojenia platonická láska v modernom význame láska bez zmyselnosti sa vo svete prvýkrát vyskytlo v období renesancie [5]. Napríklad v 15. storočí použil florentínsky učenec Marsilio Ficino termín amor platonicus ako synonymum pre amor socraticus, ktorým označil lásku medzi Sokratom a jeho žiakmi (mužského pohlavia).[6]. V angličtine sa spojenie prvýkrát vyskytlo v 17. storočí a v nemčine v 18. storočí [7].

Láska podľa Platóna upraviť

Platón sám výraz láska (eros) používal v inom význame než vo význame, ktorý dnes má spojenie platonická láska. Z obsahového hľadiska láskou vo svojom diele Hostina myslel silu duše snažiacu sa dosiahnuť filozofické poznanie; tento pojem zahŕňa aj sex vo vzťahu dvoch ľudí[8]. Z hľadiska toho, ktoré pohlavie najviac spomína v súvislosti s láskou, je Platónovo dielo Hostina bibliou homosexuality. "Iba tí mladí ľudia, ktorí sa telom i dušou upísali láske k mužom, stanú sa pozdejšie štátnikmi"[9]. Napriek tomu "Hostina" priniesla Platónovi povesť apoštola čistej "platonickej lásky", ktorá sa zrieka zmyselných rozkoší. Platón v "Hostine" odlišuje "nebeskú" lásku, spočívajúcu v súlade duší a v príťažlivosti ducha, od lásky "nízkej", ktorej ide iba o telesné uspokojenie. Nebeská láska pritom podľa Platóna môže existovať iba medzi mužmi[10]. Bližšie o pojme láska u Platóna pozri v článku eros (filozofia).

Referencie upraviť

  1. Krátky slovník slovenského jazyka, Slovník slovenského jazyka; platonický. In: Malá československá encyklopedie IV M-Pol. 1. vyd. Praha: Academia, 1986. s. 915.; Veľký slovník cudzích slov 2000 (tu je definícia upresnená ako "bez vedomého primiešania zmyselnosti"); Encylopaedia Britannica 11th ed. (1911); The Penguin Dictionary of Psychology; Chambers 21st Century Dictionary; Chambers Dictionary of Eponyms; Collins English Dictionary ("láska bez fyzickej túžby"); The New Dictionary of Cultural Literacy, Houghton Mifflin ("vzťah, v ktorom sa ľudia ...vzdajú fyzickej intimity");Duden - Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache; Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden
  2. The New Dictionary of Cultural Literacy, Houghton Mifflin; The Cambridge Dictionary of Philosophy ("úplne bez fyzickej príťažlivosti alebo fyzického vyjadrenia"); Duden - Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache; Brockhaus Enzyklopädie in 30 Bänden
  3. Encylopaedie Britannica 11th ed. (1911); Chambers Dictionary of Eponyms; Online Etymology Dictionary; Brewer's Dictionary of Phrase and Fable (17th ed)
  4. The Penguin Dictionary of Psychology; Brewer's Dictionary of Phrase and Fable (17th ed);The Cambridge Dictionary of Philosophy
  5. Online Etymology Dictionary
  6. Encylopaedie Britannica 11th ed. (1911)
  7. Encylopaedie Britannica 11th ed. (1911); Online Etymology Dictionary; Duden - Herkunftswörterbuch. Etymologie der deutschen Sprache
  8. Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden; Ottuv slovník naučný; The Bloomsbury Dictionary of English Literature; Encyclopaedia Britannica 11th ed.
  9. Platón Hostina, XVI
  10. Morus: Světové dějiny sexuality. Naše vojsko : Praha, 1992. - s. 44

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť