Plazmová lampa

druh dekoratívneho osvetľovacieho telesa

Plazmová lampa je druh dekoratívneho osvetľovacieho telesa. Ide o sklenenú guľu plnenú inertným plynom (napr. argónom).

Plazmová lampa

Tlak plynu je nízky, v komerčne vyrábaných plazmových lampách sa pohybuje okolo jednej stotiny atmosféry. Uprostred sa nachádza kovová elektróda pripojená na vysokonapäťový transformátor pracujúci so striedavým prúdom. Po zapnutí vzniká v plyne mnohonásobný výboj medzi elektródou a skleneným povrchom.

Priložený adaptér prevádza striedavé napätie 230 V na bezpečné jednosmerné napätie 5–10 V. V tranzistorovom obvode je potom generované striedavé napätie 5–20 kV s frekvenciou 10–40 kHz, ktoré sa privádza na elektródu. Medzi ňou a povrchom vzniká silné elektrické pole. Elektróny urýchlené poľom sa zrážajú s atómami plynu a spôsobujú ich excitáciu a ionizáciu. V miestach s vyššou koncentráciou ionizovaných častíc vzniká prúdový kanál. V jeho blízkosti nastáva značná excitácia atómov plynu. Hneď ako nastane deexcitácia, vyžiari sa viditeľné svetlo.

Ak priložíme ruku na povrch gule, v dôsledku zvýšenej kapacity v mieste dotyku sa ihneď iniciuje prúdový kanál.

Okrem klasického guľovitého tvaru sa vyrábajú aj iné tvary. Plazmové lampy sú bežne dostupné v obchodnej sieti.

Iné projekty

upraviť
  • Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Plazmová lampa na českej Wikipédii.