Pleseň

rozlišovacia stránka

Pleseň (nesprávne: plieseň) môže byť:

 • ako typ organizmu:
  • v taxonómii:
   • príslušník taxónu plesne (pozri nižšie na konci tejto rozlišovacej stránky)
   • slovenské rodové meno len rodu Mucor[1], pozri Mucor
   • u niektorých autorov: slovenské rodové meno niektorých pravých húb (Eumycota) a (všetkých?) riasoviek (Oomycetes), čiže slovenské rodové meno napríklad týchto rodov (v zátvorke je uvedený alternatívny slovenský názov): Mucor, Botrytis (plesňovec), Phytophtora[2] (fytoftóra), Albugo (bielopleseň), Perenospora (perenospóra), Bremia (brémia), Perenoplasmopara, Plasmopara (plazmopara)[3][1], pozri Mucor, plesňovec, fytoftóra, bielopleseň, perenospóra, brémia, Perenoplasmopara, plazmopara
  • saprofytická nevodná mikroskopická vláknitá (t.j. pravé podhubie majúca) huba bez (väčších) pohlavných rozmnožovacích orgánov, v podstate teda ktorákoľvek mikroskopická huba z taxónov Zygomycota (resp. najnovšie = Mucoromycota a Zoopagomycota) alebo Ascomycota (vrátane Deuteromycota) okrem kvasinky alebo dermatofytu[4], pozri pleseň (vreckaté a spájavé huby)
  • mikroskopická vláknitá (čiže pravé podhubie majúca) huba, t.j. na rozdiel od mikroskopickej huby z predchádzajúcej odrážky sú tu zahrnuté aj dermatofyty (t.j. parazitické huby), časť taxónu Oomycetes a malá časť taxónu Basidiomycetes, synonymum: mikromycéta v užšom zmysle, vláknitá mikromycéta[5][6][7][8], pozri pod pleseň (vreckaté a spájavé huby), vláknitá huba, dermatofyt, riasovky
  • mikroskopická huba, t.j. organizmus zo skupín mikroskopické vláknité huby (pozri vyššie), kvasinky, Chytridiomycota, (zvyšné) Oomycotes, Hyphochytriomycota a prípadne Plasmodiophoromycota, synonymum: mikromycéta v širšom zmysle[9][10][11][8], pozri mikroskopická huba
  • v potravinárstve alebo ľudovo: akékoľvek (spravidla mikroskopické) huby, ktoré často rastú na potravinách či krmive (prípadne materiáloch) a spôsobujú ich skazu[12][13], pozri napr. pod pleseň (vreckaté a spájavé huby)
  • príslušník taxónu Mastigomycotina (= Phycomycetes bez Zygomycota)[14], pozri Mastigomycotina
  • príslušník taxónu riasovky (=vajcovky; lat. Oomycetes)[15]
  • zastarano nevhodne: baktéria[16][17]
 • ako povlak:
  • viditeľný vatovitý, chumáčovitý alebo múčnatý povlak vytváraný podhubím húb uvedených vyššie v odrážke začínajúcej sa slovom "saprofytická" (t. j. húb typu saprofytická nevodná mikroskopická vláknitá huba bez väčších pohlavných rozmnožovacích orgánov), ktorý vzniká na rastline, v pôde alebo organickom substráte (t.j. potravine, textile, farbe, papieri, gume a pod.) a je buď belavý alebo fruktifikačnými orgánmi nápadne sfarbený (t.j. zelený, žltý, ružový, modrý či čierny)[18][19], pozri pod pleseň (vreckaté a spájavé huby)
  • ľudovo: akýkoľvek vláknitý či podobný povlak vytváraný vzdušným podhubím či jednoduchými fruktifikačnými orgánmi (alebo masovo odpadnutým fruktifikačnými orgánmi) akýchkoľvek húb[20]
 • ako choroba:
  • choroba rastlín vyvolaná niektorou z húb z taxónov Oomycetes, Chytridiomycetes a Zygomycetes, v užšom zmysle len z taxónu Oomycetes[21][15], pozri pod hubová choroba
  • v medicíne či botanike nevhodne: hubová choroba (vrátane choroby spôsobenej kvasinkami), synonymum: mykóza[15][22][23], pozri mykóza


Plesne môže byť (v starších systémoch) slovenský názov:

 • taxónu Phycomycetes, ktorému zodpovedajú v dnešných systémoch taxóny Zygomycota (resp. najnovšie = Mucoromycota a Zoopagomycota), Chytridiomycota (resp. najnovšie = Chytridiomycetes v užšom zmysle, Monoblepharidomycetes, Neocallimastigomycota, Blastocladiomycota, Olpidium, Rozella), Oomycota (=Oomycetes), Hyphochytriomycota a v širšom zmysle aj Plasmodiophoromycota, synonymá: pravé plesne, riasohuby, fykomycéty[24][25][26][27], pozri plesne (Phycomycetes)
 • taxónu Zygomycota (=Zygomycotina), ktorému v najnovších systémoch (od roku 2016) zodpovedajú taxóny Mucoromycota (=Mucoromyceta) a Zoopagomycota (=Zoopagomyceta))[28][29][30][27], pozri plesne (Zygomycota)
 • taxónu Zygomycetes (= Zygomycota bez trichomycét), synonymá: spájavé plesne, spájavé huby, pravé plesne, zygomycéty[31][24][32][26], pozri spájavé plesne
 1. a b Zoznam nižších a vyšších rastlín Slovenska (1998) [1]
 2. GALLIKOVÁ, Andrea. Pleseň zemiaková [online]. old.agroporadenstvo.sk, 27.1.2009, [cit. 2020-08-12]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR [online]. mpsr.sk, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online.
 4. Pozri zdroje uvedené v článku pleseň (vreckaté a spájavé huby)
 5. OSTRÝ, Vladimír. Mikroskopické vláknité houby : účinky mykotoxinů na lidské zdraví. Vesmír (Praha), apríl 2004, roč. 79, čís. 4, s. 187 – 189. Dostupné online [cit. 2020-08-12]. ISSN 1214-4029.
 6. HUBKA, Vít; MALLÁTOVÁ, Naďa. Vláknité houby z povrchu lidského těla. Živa (Praha: Academia), 2012, čís. 3, s. 107 – 110. Dostupné online [cit. 2020-08-12]. ISSN 0044-4812.
 7. Ústav botaniky a zoologie, Brno: Obecná mykologie [online]. sci.muni.cz, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online.
 8. a b Kapitola 1 - Charakteristika plísní [online]. khshk.cz, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online. Archivované 2020-01-29 z originálu.
 9. Stavebná biológia - Plesne v obytnom priestore [online]. [Cit. 2020-08-12]. Dostupné online. Archivované 2012-03-20 z originálu.
 10. LACIAKOVÁ, Anna. Plesne a potraviny [online]. zzz.sk, 2010-10-27, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online.
 11. Úvod - houby. In: CHUMCHALOVÁ, Jana, et al. Miniatlas mikroorganismů : multimediální elektronický výukový materiál [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2006, [cit. 2020-08-12]. Dostupné online.
 12. MÜCKE, Wolfgang; LEMMEN, Christa. Schimmelpilze : Vorkommen, Gesundheitsgefahren, Schutzmaßnahmen. 3. überarb. und erw. Aufl. Landsberg : ecomed, 2004. 182 s. ISBN 978-3-609-68001-9. S. 17 – 18.
 13. Schimmelpilze. In: WEIDENBÖRNER, Martin. Lexikon der Lebensmittelmykologie : mit 20 Tabellen. Berlin : Springer, 1999. 162 s. ISBN 3-540-65241-8. S. 127.
 14. SYSTÉM HUB (říše FUNGI) Kmen: EUMYCOTA (pravé houby) 1. Podkmen:MASTIGOMYCOTINA ( plísně ) 1. Třída: CHYTRIDIOMYCETES ( vodní plísně ) 2. Třída: OOMYCETES. [online]. slideplayer.cz, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online.
 15. a b c Agromanuál.cz. Výkladový slovník [online]. agromanual.cz, [cit. 2020-08-11]. Dostupné online.
 16. Velký lidový slovník naučný (všeobecný pramen osvěty, vzdělání a poučení pro všecky vrstvy českoslovanského národa ...). [s.l.] : Nákladem B. Kočího, 1907. 1702 s. Dostupné online. S. 452.
 17. HLAVA, Jaroslav. Pathologická anatomie a bakteriologie .... [s.l.] : Bursik & Kohout, 1894. 806 s. S. 62.
 18. pleseň. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok M – R. Praha : Ottovo nakladatelství, 2005. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 636.
 19. Schimmelpilz. In: Lexikon der Biologie. [CD-ROM] München : Elsevier, Spektrum, Akad. Verl., 2005. ISBN 3-8274-0342-1.
 20. plísně. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 19: P – Pohoř. V Praze : J. Otto, 1902. 1051 s. Dostupné online. S. 929.
 21. plísně. In: Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Zväzok IV M – Pol. Praha : Academia, 1986. 992 s.
 22. pleseň. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 484.
 23. http://lekarske.slovniky.cz/pojem/mykoza
 24. a b plesne. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 25. PAVLÍK, Martin; GOLIAN, Marcel; PAVLÍKOVÁ, Anna; HLAVÁČ, Pavol. Praktická mykológia : (možnosti pestovania a využívania húb). [neuvedené] : [neuvedené]. 274 s. Dostupné online.
 26. a b Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2020-08-11]. Dostupné online. Archivované 2009-12-29 z originálu.
 27. a b ADL, Sina M., at al. Revisions to the Classification, Nomenclature, and Diversity of Eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology, 2019, roč. 66, čís. 1, s. 4 – 119. ISSN 1550-7408. DOI10.1111/jeu.12691.
 28. huby. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2010. 686 s. ISBN 978-80-970350-0-6. Zväzok 6. (His – Im).
 29. SPATAFORA, Joseph W., at al. A phylum-level phylogenetic classification of zygomycete fungi based on genome-scale data. Mycologia, 2016, roč. 108, čís. 5, s. 1028 – 1046. ISSN 1557-2536. DOI10.3852/16-042.
 30. TEDERSOO, Leho, et al. High-level classification of the Fungi and a tool for evolutionary ecological analyses. Fungal Diversity, 2018, roč. 90, s. 135 – 159. ISSN 1878-9129. DOI10.1007/s13225-018-0401-0.
 31. rastlina. In: Encyklopédia Zeme. Ed. Juraj Činčura. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 720 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 509.
 32. rastliny. In: Encyklopédia medicíny


 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.