Počítačová chémia

odvetvie chémie

Počítačová chémia (angl. Computational chemistry) bola definovaná jedným z priekopníkov tohto subjektu A.J. Hopfingerom[1] ako kvantitatívne modelovanie chemického správania sa na počítači metódami teoretickej chémie. Teoretická chémia je vedný odbor chémie, ktorý sa zaoberá vynachádzaním teoretických metód, ktoré opisujú experimentálne namerané veličiny.[2] Počítačová chémia je implementáciou algoritmov na počítači s cieľom využitia týchto teórií na predpovedanie merateľných a nemerateľných vlastností.[3]

Dôležitými subjektami v počítačovej chémii sú:

Referencie upraviť

  1. Hopfinger, A. J., Computer-assisted drug design. J. Med. Chem., 28 (1985) 1133-1139.
  2. Schleyer, P. v. R., (Editor-in-Chief). Encyclopedia of Computational Chemistry, 5 Volume set Wiley, 1998. ISBN 978-0-471-96588-6
  3. Lipkowitz, K. B., Boyd, D. B. Cundari, T. R., Gillet V. J., (Series eds.) Reviews in Computational Chemistry. Vols. 1-31. VCH Publishers, New York, 1990-2018.