Súbor (informatika)

(Presmerované z Počítačový súbor)

Súbor je v počítačoch logické zoskupenie diskrétnych údajov - súbor údajov (dát). Údaje bývajú v dvojkovej (binárnej), resp. šestnástkovej (hexadecimálnej) číselnej sústave. Existuje viacero typov súborov, ktoré sú určené formátom súboru, čo je konkrétny spôsob kódovania informácií s cieľom ich uchovania. 

Súbory sa ukladajú do pamäťového zariadenia, teda napr. na pevný disk alebo do (operačnej) pamäte počítača.

Súborový systém určuje spôsob ukladania a organizovania počítačových súborov a údajov, ktoré obsahujú tak, aby k nim bol umožnený jednoduchý prístup. Údaje bývajú na disku usporiadané v stromovej štruktúre v adresároch (aj priečinok alebo nesprávne zložka). Adresár môže obsahovať súbory a adresáre, ktoré môžu obsahovať znova ďalšie adresáre a súbory. Súbor nemôže obsahovať adresáre ani ďalšie súbory.

Pozri aj

upraviť