Počítačový terminál

Terminál je koncové zariadenie pri prenose dát na diaľku pri (najmä sálových) počítačoch, prípadne akékoľvek zariadenie (spravidla koncové) pripojené na počítač na operatívny vstup a výstup informácií či prenos dát.

Najčastejšie (a pôvodne) sa tak označuje periférne zariadenie sálového počítača. Zjednodušene si ho môžeme predstaviť, ako klávesnicu a monitor osobného počítača, pričom samotný počítač na ktorom pracujeme sa nachádza niekde inde - napr. aj v inej budove. Terminál je obvykle vybavený aj vstupno-výstupnými jednotkami (mechaniky optické, FDD) a portami. Ku jednému sálovému počítaču je obvykle pripojených viacero terminálov (aj niekoľko desiatok).

Terminál sa tiež často berie do úvahy pri Unixových systémoch, ako napríklad Linux alebo FreeBSD.