Otvoriť hlavné menu

Počet obyvateľov je určitý počet ľudí, ktorých trvalým bydliskom je daná lokalita.