Poľnohospodárske vedy

Poľnohospodárske vedy je súhrn vied skúmajúcich poľnohospodársku výrobu.

Ich úlohou je napomáhať rozvoj všetkých odvetví poľnohospodárstva s cieľom zvýšiť výrobu vysokokvalitných poľnohospodárskych produktov s čo najnižšími pracovnými a materiálnymi nákladmi. Podstatou poľnohospodárskych vied je skúmanie zákonitostí najúčinnejššieho prevodu slnečnej energie na energiu chemickú, podstatne sa podieľajúcu na tvorbe biomasy rastlinných a živočíšnych výrobkov potrebných pre výživu ľudí a zvierat, a zabezpečenie priemyselných surovín. Usilujú sa zároveň o hľadanie vhodných biologických, chemických, fyzikálnych, technických a organických podmienok pre zvyšovanie úrodnosti pôd, pre zistenie vysokých a stálych úrod v rastlinnej výrobe a rast vysokej úžitkovosti v živočíšnej výrobe, skúmajú podmienky pre rast akosti rastlinných a živočíšnych výrobkov.

Patria sem najmä tieto disciplíny:

  • agrochémia
  • botanika poľnohospodárska
  • medicína veterinárna
  • meliorácie
  • ochrana rastlín
  • šľachtiteľstvo a semenárstvo
  • technika poľnohospodárska
  • zoológia hospodárskych zvierat

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.