Poštové smerovacie čísla v Spojenom kráľovstve

Poštové smerovacie čísla ('Postcodes') boli v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska zavedené v období medzi rokmi 1959 a 1974.

Vo svojej dnešnej podobe, poštový kód pozostáva z tzv. vonkajšej časti, ktorá je medzerou oddelená od tzv. vnútornej časti.

Vonkajšia časť pozostáva z jedného alebo dvoch písmen (ktoré určujú tzv. poštovú oblasť) nasledovaných jednou alebo dvoma číslicami (ktoré určujú tzv. poštový okres). Vo výnimočných prípadoch (husto zaľudnené okresy v centre Londýna) za poslednou číslicou nasleduje ešte jedno písmeno.

Vnútorná časť pozostáva z číslice, za ktorou nasledujú dve písmená.

Jedno poštové smerovacie číslo typicky zodpovedá niekoľkým za sebou nasledujúcim domom na jednej strane ulice, v prípade malých ulíc môže mať aj celá ulica jeden poštový kód. Naopak, v prípade veľkého domu s mnohými úradmi rozličných firiem môže byť jeden alebo niekoľko rozličných poštových kódov vyhradených pre jeden dom.

Britská Kráľovská pošta udáva, že jeden poštový kód v priemere zodpovedá 15 "doručovacím bodom" (adresám).

V zásade platí, že britská adresa je jednoznačne určená poštovým kódom a číslom (alebo názvom) domu.

Poštové smerovacie číslo veľmi presne určuje zemepisnú polohu adresy, preto sa typicky používa v navigačných systémoch. Výnimkou sú tzv. "negeografické kódy" začínajúce napríklad písmenami "BX", používané veľkými organizáciami, ktoré si chcú zachovať možnosť zmeniť miesto určenia svojich zásielok bez nutnosti meniť poštový kód.

Poštový kód vo vnútroštátnych zásielkách umiestňujeme za názov poštového mesta (a prípadne poštového grófstva, ktoré je však dnes vďaka používaniu poštových kódov v adresách nadbytočné), alebo ešte lepšie na samostatný riadok, ktorý je posledným riadkom adresy, napr.

 Westminster
 LONDON  SW1A 1AA

alebo

 Walthamstow
 LONDON
 E17 6AB

alebo

 WEMBLEY, Middx.
 HA9 6AB

alebo

 WEMBLEY
 Middlesex
 HA9 6AB

Na zásielkách zo zahraničia je možné poštové smerovacie číslo uvádzať na samostatnom riadku nad názvom krajiny alebo na poslednom riadku za názvom krajiny, napr.

 WEMBLEY
 HA9 6AB
 Veľká Británia

alebo

 WEMBLEY, Middx.
 Veľká Británia  HA9 6AB

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

http://www.royalmail.com/