Pochovanie

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Pochovávanie)

Pochovanie alebo pochovávanie môže byť:

 • (podľa niektorých definícií len obradné) ukladanie do hrobu či hrobky, v širšom zmysle aj iné pietne odstraňovanie mŕtvoly, pozri pochovávanie (pohrebisko)
 • v cirkvi aj: vykonanie pohrebného obradu, pozri pod pohrebný obrad
 • v tafonómii: medzný tafonomický proces, pri ktorom dochádza k rozsiahlej manipulácii, kosti sú premiestňované, reorientované, lámané a abradované tafonomickými činiteľmi (t.j. zasypanie človeka alebo zvieraťa ľuďmi, sopečným prachom, inými zvieratmi a podobne),[1] pozri pochovávanie (tafonómia)
 • chovanie (kŕmenie) po nejaký (kratší) čas
 • v geológii: prekrytie sedimentmi, respektíve zaklesnutie v sedimentárnej panve
 • prenesene:
  • stratenie (niekoho) smrťou
  • definitívne privedenie ku skaze, zničenie
  • definitívne vzdanie sa (spomienky, túžby a podobne)
  • odsúdenie/poslanie (niekoho) na samotu (napr. v zapadákove)
  • skrytie, zatajenie
  • úplné zasypanie (napr. lavínou)

ReferencieUpraviť

 1. heslá pohřbívání a pohřeb in: MALINA, Jaroslav, a kol. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009
 

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.