Subfond

(Presmerované z Podfond)

Subfond alebo podfond môže byť:

  • v knižnici: účelovo vymedzená časť knižničného fondu, synonymum: čiastkový fond, pozri čiastkový fond
  • v múzeu a pod.: účelovo vymedzená časť zbierkového fondu, pozri subfond (múzeum)
  • pri kolektívnom investovaní: jeden z fondov v rámci strešného fondu (v právnych predpisoch len v tvare "podfond"), pozri podfond (kolektívne investovanie)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.