Podivuhodné cesty (Les Voyages extraordinaires) je označenie pre cyklus šesťdesiatich dvoch dobrodružných a vedeckofantastických románov francúzskeho spisovateľa Julesa Verna (1828 – 1905) vydaných v rokoch 18631919. Verne však v skutočnosti nie je autorom všetkých románov.

História vydávania Podivuhodných ciest

upraviť

Prvý román cyklu bol vydaný v roku 1863. V tej dobe sa doposiaľ pomerne neúspešný spisovateľ zoznámil s nakladateľom Pierrom-Juleoem Hetzelom, ktorý vydal jeho dobrodružný román Päť týždňov v balóne'. Ten mal tak obrovský úspech, že nakladateľ ponúkol Vernovi exkluzívnu zmluvu na dvadsať rokov, v ktorej sa Verne zaviazal napísať dva zväzky ročne (nejde o počet titulov, pretože niektoré romány boli niekoľkozväzkové). Tato zmluva Verna finančne zaistila a umožnila mu živiť sa len písaním. Pierre-Jules Hetzel tiež vymyslel pre tento cyklus názov Podivuhodné cesty, ktoré mali podle neho „zhrnúť všetky znalosti zemepisné, geologické, fyzikálne, astronomické, tak ako ich zhromaždila moderná veda, a spracovať tak pútavým spôsobom dejiny sveta“.

Prvým Vernovým dielom, ktoré nieslo označenie Podivuhodné cesty, bol však až druhý román cyklu s názvom Dobrodružstvá kapitána Hatterasa. Nedošlo však k tomu už pri vydaní prvej verzie románu v roku 1864, ale až pri vydaní verzie definitívnej z roku 1866. Tri Vernove knihy z rokov 1863 – 1865 (Päť týždňov v balóne, Cesta do stredu Zeme a Cesta na Mesiac) boli do cyklu zaradené spätne.

Ako už bolo uvedené, Verne nie je autorom všetkých románov z cyklu. Už autorstvo niektorých diel vydaných ešte za jeho života je sporné. Tak napríklad romány Nečakané dedičstvo a Hviezda juhu vznikli úpravou rukopisov iného francúzskeho spisovateľa Andrého Laurieho (1844 – 1909). K stálym Vernovym spolupracovníkom patril aj jeho brat Paul (1829 – 1897), kapitán diaľkovej plavby, ktorý mal podiel na všetkých jeho knihách týkajúcich se mora a námorníctva. Za pravidelného Vernovho spolupracovníka musíme považovať aj nakladateľa Hetzela, ktorý bol prvým čitateľom jeho diel. Ich vzájomná korešpondencia a analýza pôvodných rukopisov, poukazujú na to, že Hetzel nielen prispieval mnohými nápadmi, ale prevádzal v rukopisoch aj zmeny.

Za Vernovho života obsahoval cyklus Podivuhodné cesty päťdesiat štyri titulov. Po Vernovej smrti rozšíril jeho syn Michel cyklus ešte o ďalších osem knih (počínajúc Majákom na konci sveta). Tieto Michelom dokončené alebo prepracované romány sa podľa posledných výskumov dosť líšia od pôvodných Vernovych textov, pričom knihu Trampoty pána Thompsona napísal Michel dokonca sám.

Zoznam diel patriacich do cyklu Podivuhodných ciest

upraviť
 1. Cinq semaines en ballon (1863), 1 zv. – Päť týždňov v balóne
 2. Le voyage au centre de la Terre (1864), 1 zv. – Cesta do stredu Zeme
 3. De la Terre à la Lune (1865), 1 zv. – Cesta na Mesiac
 4. Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1866), 2 zv. – Dobrodružstvá kapitána Hatterasa
 5. Les enfants du capitaine Grant (1868), 3 zv. – Deti kapitána Granta
 6. Autour de la Lune (1870), 1 zv. – Okolo mesiaca
 7. Une ville flottante (1871), 1 zv. – Plávajúce mesto
 8. Vingt mille lieues sous les mers (1871), 2 zv. – Dvadsaťtisíc míľ pod morom
 9. Aventures de trois Russes et de trois Anglais (1872), 1 zv. – doslova "Dobrodružstvá troch Rusov a troch Angličanov"
 10. Le tour du monde en quatre–vingts jours (1873), 1 zv. – Cesta okolo sveta za 80 dní
 11. Le pays des fourrures (1873), 2 zv. – V krajine kožušín
 12. L'île mystérieuse (1875), 3 zv. – Tajomný ostrov
 13. Le Chancellor (1875), 1 zv. – Denník stroskotanca
 14. Michel Strogoff (1876), 2 zv. – Michail Strogov
 15. Les Indies noires (1877), 1 zv. – Čierne Indie
 16. Hector Servadac (1877), 2 zv. – Hector Servadac
 17. Un capitaine de quinze ans (1878), 2 zv. – Pätnásťročný kapitán
 18. Les cinq cents millions de la Bégum (1879), 1 zv. – Nečakané dedičstvo (Oceľové mesto)
 19. Les tribulations d'un Chinois en Chine (1879), 1 zv. – doslova "Číňanove trampoty v Číne"
 20. La maison à vapeur (1880), 2 zv. – Dom na paru
 21. La Jangada (1881), 2 zv. – 800 míľ po Amazone
 22. L'école des robinsons (1882), 1 zv. – doslova "Škola robinsonov"
 23. Le rayon vert (1882), 1 zv. – Zelený lúč
 24. Kéraban le têtu (1883), 2 zv. – Tvrdohlavý Kéraban
 25. L'étoile du sud (1884), 1 zv. – Hviezda juhu
 26. L'archipel en feu (1884), 1 zv. – Súostrovie v ohni
 27. Mathias Sandorff (1885), 5 zv. – Nový gróf Monte Christo (Matej Šándor-Nový gróf Monte Christo)
 28. Robur le Conquérant (1886), 1 zv. – Robur Dobyvateľ
 29. Un billet de loterie No 9672 (1886), 1 zv. – doslova "Žreb číslo 9672"
 30. Nord contre Sud (1887), 2 zv. – Sever proti Juhu
 31. Le chemin de France (1887), 1 zv. – doslova "Francúzska cesta"
 32. Deux ans de vacances (1888), 1 zv. – Dva roky prázdnin
 33. Sans dessus desous (1889), 1 zv. – Všetko naopak
 34. Famille sans nom (1889), 2 zv. – v češtine "Bezejmenná rodina"
 35. César Cascabel (1890), 2 zv. – Cézar Cascabel
 36. Mistress Branican (1891), 2 zv. – Pani Branicanová
 37. Le château des Carpathes (1892), 1 zv. – Tajomný hrad v Karpatoch
 38. Claudius Bombarnac (1893), 1 zv. – doslova "Claudius Bombarnac"
 39. Petit Bonhomme (1893), 2 zv. – Malý hrdina
 40. Mirifiques aventures de maître Antifer (1894), 2 zv. – doslova "Neobyčajné dobrodružstvá majstra Antifera"
 41. L'île hélice (1895), 2 zv. – Plávajúci ostrov
 42. Face au drapeau (1896), 1 zv. – Vynález skazy
 43. Clovis Dardentor (1896), 1 zv. – doslova "Clovis Dardentor"
 44. Le sphinx des glaces (1897), 1 zv. – Ľadová sfinga
 45. Le superbe Orénoque (1898), 2 zv. – Nádherné Orinoco
 46. Le testament d'un excentrique (1899), 2 zv. – v češtine "Hra o dědictví"
 47. Seconde patrie (1900), 2 zv. – doslova "Druhá vlasť"
 48. Le villange aérien (1901), 1 zv. – doslova "Dedina vo vzduchu"
 49. Les histoires de Jean–Marie Cabidoulin (1901), 1 zv. – Morská obluda
 50. Les frères Kip (1902), 2 zv. – Bratia Kipovci
 51. Bourses de voyage (1903), 2 zv. – doslova "Cestovné štipendiá"
 52. Maître du monde (1904), 1 zv. – Robur Pán sveta
 53. Un drame en Livonie (1904), 1 zv. – v češtine "Drama v Livonsku"
 54. L'invasion de la mer (1905), 1 zv. – Záplava z mora
 55. Le phare du tour du monde (1905), 1 zv. – Maják na konci sveta
 56. Le volcan d'or (1906), 1 zv. – Zlatá sopka
 57. L'agence Thompson and Co.(1907), 1 zv. – v češtine "Trampoty pana Thompsona"
 58. La chasse au météore (1908), 1 zv. – Honba za meteorom
 59. Le pilote du Danube (1908), 1 zv. – Dunajský lodivod
 60. Les naufragés du Jonathan (1909), 3 zv. – doslova "Stroskotanci z Jonathanu"
 61. Le secret de Wilhelm Storitz (1910), 1 zv. – Tajomstvo neviditeľna
 62. L'étonante aventure de la mission Barsac (19141920), 1 zv. – Podivuhodné dobrodružstvá Barsacovej výpravy

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Podivuhodné cesty na českej Wikipédii.