Podlaha

spodná plocha miestnosti upravená dláždením

Podlaha je konštrukčné uložená na stropnej konštrukcii alebo na voľnej ploche upravenej zemnou. Rozdeľujeme ich na vnútorne a vonkajšie. Ich funkcia spočíva v skvalitnení povrchu a dotváraní priestoru po estetickej a architektonickej stránke. Požiadavky podláh sa delia na mechanické (obrusnosť, odolnosť voči nárazu, súdržnosť, prenos zaťaženie), estetické a architektonické (farebnosť, kvalita prevedenia), fyzikálne a chemické (odolnosť voči chemikáliám, ohňu a schopnosť izolovať) a odolnostné (mráz, sneh, voda, otrasy).

drevená parketová podlaha

Zloženie podlahovej konštrukcieUpraviť

  • nášľapná vrstva
  • podložka
  • izolačná vrstva
  • nosná vrstva

Požiadavky na nosnú vrstvuUpraviť

Podkladom môže byť upravený terén alebo stropná konštrukcia. Tento podklad musí z podlahy prevziať statické a dynamické zaťaženie. Musí zabezpečiť ochranu podlahy proti prenikaniu zemnej vlhkosti a zabrániť prenikaniu vlhkosti zhora do základovej konštrukcie.

Požiadavky na nášľapnú vrstvuUpraviť

Pre obytné stavby je hrúbka podla 50 mm. Materiál : drevo, dlažba, mazanina a povlakové krytiny.

Druhy podláhUpraviť

Drevená podlahaUpraviť

Je to tradičná podlahovina. Jej výhoda spočíva v tepelno-izolačnej, estetickej a architektonickej vlastnosti.

DlažbyUpraviť

Dlažby sa rozdeľujú na vonkajšie a vnútorné. Delíme ich na:

Podlahové povlakyUpraviť

Používajú sa v bytovej a občianskej výstavbe. Rozdeľujú sa na:

  • dlažby z PVC
  • gumové
  • textilné
  • iné

MazaninyUpraviť

Sú to celistvé, na mieste zhotovované podlahoviny. Delia sa podľa zmesí, z ktorých sa vyrábajú na: ● cementové ● betónové ● sadrové ● vápenné

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Podlaha