Podsvetie

rozlišovacia stránka

Podsvetie môže byť

 • v mytológii: v (najmä) starovekých mytológiách podzemná ríša mŕtvych, ktorá neskôr (v kresťanstve, islame a pod.) splýva s pojmom peklo [1], pozri podsvetie (mytológia)
 • (najmä, ale nielen sociálna) sféra či oblasť ležiaca pod obyčajnou sférou či oblasťou[2], konkrétne najmä:
  • odborne: účelové zoskupenia ľudí, ktoré v tajnosti preberajú na seba určité funkcie štátu, ale nie sú štátom založené ani povolené, čiže v podstate súhrnné označenie pre tajné (resp. alternatívne) spolky a organizovaný zločin[3], pozri podsvetie (alternatívne združenia)
  • svet či prostredie spoločensky deklasovaných resp. zločineckých živlov, najmä vo veľkomestách[1][4][5], alebo všeobecne svet (najmä organizovaného) zločinu[2][6], pozri napr. zločin, organizovaný zločin

Zdroje upraviť

 1. a b podsvetie. In: Všeobecný encyklopedický slovník. Ed. Ivan Paulička. Zväzok M – R. Praha : Ottovo nakladatelství, 2002. 1000 s. ISBN 80-7181-708-2. S. 655.
 2. a b underworld. In: The Oxford English Dictionary Second Edition on CD-ROM Version 4.0. ISBN 978-0-19-956383-8.
 3. Šimek, Dávid (2012), „Mafia – Mia famiglia : Prima parte, 1860 – 1910“, Historická revue 23 (11): 11, ISSN 1335-6550 
 4. podsvetie. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 5. dopl. a uprav. vyd. Martin : Matica slovenská, 2020. 960 s. ISBN 978-80-8128-261-4. S. 498.
 5. podsvetie. In: Slovník slovenského jazyka. Ed. Štefan Peciar. 1. vyd. Zväzok III p – r. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 152.
 6. underworld [online]. merriam-webster.com, [cit. 2021-07-10]. Dostupné online.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.