Otvoriť hlavné menu

Poetizmus (iné názvy: básnický/poetický výraz, básnický/poetický obrat, ak ide o slovo: básnické/poetické slovo) je slovo alebo slovné spojenie, ktoré sa považuje za typicky básnické, a ktoré sa tradične používa hlavne v lyrických alebo lyrickoepických dielach (niektoré poetizmy sa pociťujú ako zastarané).

Také sú pomenovania: jarý, krásota, luna, ľnúť, ľúbať, ľúty, milota, peknota, pocel, prelestný, skon, smrtonosný, túha, tucha, vesna, vlahý, vzlyk, žertva atď.