Pohlavie (biológia)

Pohlavie (iné názvy: biologické pohlavie, zriedkavo: sex, sexus, lat. sexus) je súhrn morfologických a fyziologických znakov organizmu, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k pohlavnému rozmnožovaniu, alebo súbor jedincov vykazujúcich tento súhrn znakov.

Pohlavie sa určuje pri oplodnení jednotlivca (genetické pohlavie) a vyvíja sa až do dospelosti (determinácia pohlavia).

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť