Pohlavný styk alebo sexuálny styk je priama sexuálna interakcia medzi živočíchmi, v zásade umožňujúca oplodnenie. U človeka rozumného sa používa aj výraz súlož (koitus), u iných živočíchov sa spravidla označuje ako kopulácia (párenie).

Ilustrácia pohlavného styku muža a ženy v misionárskej polohe.

Iné projekty

upraviť