Pohon 4 × 4 alebo pohon oboch náprav, skrátene 4 × 4 alebo 4WD (z angl. four-wheel drive) znamená pri vozidlách pohonom všetkých (štyroch) kolies. Hnací agregát pritom môže byť umiestnený v prednej aj zadnej časti vozidla. Pohon môže byť stály, alebo priraditeľný na jednu z náprav, kde druhá má pohon trvale priradený. Pokiaľ je priraditeľný, pripája sa pomocou páky, alebo elektronicky. Trvalý pohon sa rozdeľuje prostredníctvom medzinápravového diferenciálu rovnomerne (50 : 50) alebo v určitom pomere (napr. 33 : 67 – 50 : 50). Pohon 4 × 4 môže byť redukovaný, zaradením prevodovky, ktorá zníži rýchlosť otáčania kolies, ale zároveň zvýši nimi prenášaný krútiaci moment. Redukovaným pohonom disponujú najmä autá do terénu. Autá naozaj určené do terénu umožňujú uzamknúť zadný, poprípade stredný diferenciál, výnimočne aj predný, čím sa zvýši priechodnosť vozidla.

Schéma pohonu 4 × 4:
A - motor
B - hnanné nápravy
C - medzinápravový diferenciál

Výhody upraviť

Pohon 4 × 4 prináša nasledovné výhody oproti pohonu 4 × 2:

  • lepšie dynamické vlastnosti, pretože celá hmotnosť vozidla sa využije na vyvodenie hnacej sily
  • umožňuje rýchlejší (resp. bezpečnejší) prejazd zákrut, pretože hnacia sila je rovnomernejšie rozdelená na všetky kolesá, čím sa zvyšuje bočná vodiaca schopnosť kolies.
  • nútená rotácia kolies zabraňuje ich kĺzaniu na vodnej vrstve
  • pri použití samosvorných diferenciálov je možné použiť jednoduchú protiblokovaciu brzdovú sústavu

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviť

  • Hudec P.: Motorové vozidlá III. Projektovanie vozidiel. SjF STU Bratislava. 2. vydanie 1996.