Pohreb (zastarano pohrab; v niektorých kontextoch hovorovo expresívne alebo zastarano funus či fúnus) môže byť:

 • ďalšie synonymá: pohrebný obrad či posledná rozlúčka:
  • všeobecne: súhrn úkonov spojených (najmä obrad spojený s) s pochovaním, vrátane samotného pochovania[1][2][3][4], pozri pod pochovávanie (pohrebisko)
  • v etnológii a podobne: komplex obradov, zvykov a úkonov vykonávaných v súvislosti so smrťou a pochovaním mŕtveho (vrátane samotného pochovania) od uzavretia truhly pred cestou na cintorín po úkony pozostalých po návrate z cintorína, v širšom zmysle od skonštatovania smrti po úkony pozostalých po návrate z cintorína alebo do skončenia karu a v najširšom zmysle do pohrebu patria aj úkony na počesť mŕtveho pri spomienkových dňoch, starostlivosť o hrob, o cintorín a ich navštevovanie, udržiavanie pamiatky zosnulého a názory na posmrtný život vôbec[5], pozri pod pochovávanie (pohrebisko)
 • v slovenskom práve (podľa definície od roku 2011): pochovanie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov, obyčajne spojený [sic!] s obradom[6], pozri pod pochovávanie (pohrebisko)
 • hovorovo: pohrebný sprievod
 • v tafonómii: významný medzník tafonomických dejín, oddeľujúci procesy preburiálne a postburiálne. Pri pohrebe sú kostrové pozostatky prekryté mineralogickým alebo biologickým sedimentom, napríklad pieskom či vegetáciou. (porovnaj pochovávanie)[4], pozri pohreb (tafonómia)

Referencie upraviť

 1. pohreb. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 502.
 2. pohreb. In: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, 1983.
 3. Havránek, B. et al.: Slovník spisovného jazyka českého, 1989.
 4. a b pohřeb. In: MALINA, Jaroslav, a kol. Antropologický slovník, aneb, Co by mohl o člověku vědět každý člověk : (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-560-0. S. 3148.
 5. pohreb. In: Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 2. Vyd. 1. Bratislava: Veda, 1995. 448 s. ISBN 80-224-0235-4. s. 54-55.
 6. Zákon 131/2010 Z. z. dostupné online
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.