Tento článok sa týka bridžu a používa špecifickú bridžovú terminológiu. Pozri článok Bridžová terminológia pre vysvetlenie neznámych slov a fráz. Pokiaľ tam nejaký termín nenájdete, upozornite na to prosím v diskusii.

Pohyby (angl. movements) v bridži sú spôsoby pohybu hráčov a boardov počas bridžového turnaja. Rozlišujú sa tieto základné systémy pohybov:

  • Howell
  • Mitchell
  • Barometer

Ktorým systémom sa turnaj bude hrať, záleží od počtu zúčastnených párov a podľa toho koľko kolový turnaj sa hrá. Do 16 párov sa zvykne hrávať systémom Howell, od 10 do 27 párov systémom Mitchell, ak je párov 28 a viac a turnaj sa hrá na dve a viac kôl, zvykne sa hrať vo viacerých sekciách väčšinou systémom Mitchell ale tiež sa môže hrať v jednej sekcii systémom Mitchell a v druhej systémom Howell. Vedúci turnaja sa ho snaží zorganizovať tak, aby pokiaľ to je možné odohrali všetky páry rovnaký počet rozdaní.

Ak sa hrá turnaj systémom Howell, tak hrá každý s každým a ak je párny počet súťažiacich párov, tak každý pár odohrá všetky rozdania. Systémom Howell sa zvykne hrať, ak je počet párov 5 až 16. Ak je párov viac, zvykne sa hráť systémom Mitchell alebo 3/4 Howell. 3/4 Howell je skrátený Howell, keď sa boardy a hráči pohybujú ako v klasickom alebo tiež plnom Howelli, ale nehrá každý s každým ale takmer každý s každým. Keď sa hrá systémom Howell obvykle sú na jednotlivých stoloch umiestnené stolové lístky na ktorých je napísané v ktorom kole ktoré páry na ktorej linke hrajú a s ktorými boardami a je tam tiež napísané, kam majú páry ísť do nasledujúceho kola. Vytvoriť korektný návrh pohybov pri tomto systéme je pomerne náročný kombinatorický problém.

Ukážka stolových lístkov pre tri stoly a 30 rozdaní:

Stôl č. 1
Kolo NS EW Rozdania
1 6 1 1-6
2 6 2 7-12
3 6 3 13-18
4 6 4 19-24
5 6 5 25-30
NS sedí, EW na 3 EW
Stôl č. 2
Kolo NS EW Rozdania
1 4 3 7-12
2 5 4 13-18
3 1 5 7-12
4 2 1 13-18
5 3 2 25-30
NS na 2 EW, EW na 3 NS
Stôl č. 3
Kolo NS EW Rozdania
1 2 5 19-24
2 3 1 19-24
3 4 2 1-6
4 5 3 1-6
5 1 4 25-30
NS na 1 EW, EW na 2 NS

V poslednom kole sú všetky tri stoly spriahnuté. Tie isté rozdania sa hrajú na všetkých stoloch, na prvom začnú s 1-2, druhom 3-4 a treťom 5-6. Po ich odohraní ich dajú o stôl vyššie, zo stola 3 na stôl číslo 1.

Mitchell

upraviť

Keď sa hrá systémom Mitchell, tak páry sediace na linke NS sedia a páry sediace na linke EW sa pohybujú smerom o jeden stôl nahor, boardy sa pohybujú o jeden stôl nadol. Ak je nepárny počet stolov, tak toto pravidlo pohybu je zachované po celý čas, kým proti sebe nebudú hrať všetky páry NS proti všetkým párom EW. Ak je počet stolov párny po polovici odohraných kôl páry EW poskočia o dva stoly, inak by znova hrali tie isté rozdania. Ak sa hrá čistý Mitchell, tak sú stanovené dve poradia a turnaj má dvoch víťazov: poradie v rámci linky NS a poradie v rámci linky EW. Ak chceme mať iba jedno poradie tak po približne dvoch tretinách kôl si páry linky NS presadnú na EW a páry EW si presadnú na NS. Páry ktoré doteraz sedeli však sedia aj naďalej pri tom istom stole. Pri párnom počte stolov každý pár neodohrá jednu sadu rozdaní.

Barometer

upraviť

Ak sa hrá systémom barometer, boardy sú počítačom dopredu pripravené v takom množstve, aký je počet stolov, pri všetkých stoloch naraz sa hrajú tie isté rozdania po ich odohraní sú hneď vyhodnotené a do ďalšieho kola sú páry nasadené podľa aktuálneho poradia. Podrobnejšie v článku barometer.

Príklady spôsobu organizácie turnaja pre niektoré počty párov

upraviť

28 párov

upraviť

1. kolový turnaj

upraviť

Systém Mitchell s dvoma poradiami, jedno pre linku NS, druhé pre linku EW alebo po 9 kole si páry z NS presadnú na EW a naopak.

Viackolový turnaj

upraviť

Hráme na dve alebo tri kolá, v každom kole po 21 alebo 28 rozdaní. 28 párov môžeme rozdeliť do dvoch sekcií po 14 párov, v oboch sekciách systém Mitchel. Páry si označíme A1..A7, B1..B7, C1..C7, D1..D7. V prvom kole v sekcii I. budú na NS páry A, na EW páry B v II. sekcii NS - C, EW - D. V druhom kole v I. sekcii NS-A, EW-C, v II. sekcii NS-D, EW-B. V treťom kole v I. sekcii NS-A, EW-D, v II. sekcii NS-B, EW-C.

39 párov

upraviť

Páry rozdelíme do dvoch sekcií, v prvej systém Mitchell a 26 párov v druhej 13 párov a systém Howell. Páry si označíme A1..A13, B1..B13, C1..C13. V prvom kole v prvej sekcii páry A na NS páry B na EW, páry C hrajú v druhej sekcii. V druhom kole B na NS C na EW a A v druhej sekcii, v treťom kole C na NS, A na EW a páry B v druhej sekcii. V oboch sekciách sa hrá 26 rozdaní, ale v druhej sekcii každý pár odohrá len po 24 rozdaní.

Pozri aj

upraviť