Poisťovňa je právny subjekt, ktorý má oprávnenie vykonávať poisťovaciu a zaisťovaciu činnosť a činnosti s nimi súvisiace. Zameriava sa na poistenie voči rizikám, výplaty poistného plnenia, zábrannú činnosť a investičnú činnosť (podnikanie na finančnom trhu, prípadne inú podnikateľskú činnosť s cieľom dosiahnuť zisk v prospech poistených).

Poisťovne vytvárajú poistné fondy:

  • základný rezervný fond
  • fond zábrany škôd
  • fond rezerv poistného
  • devizový rezervný fond