Poistenie v nezamestnanosti

Poistenie v nezamestnanosti je na Slovensku druh sociálneho poistenia. Je to poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti.

Osobný rozsahUpraviť

Povinné pre každého zamestnanca. Dobrovoľne poistená v nezamestnanosti môže byť každá osoba staršia ako 16 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenska. Zamestnávateľ nemusí byť poistený v nezamestnanosti. Ak je zamestnávateľom fyzická osoba, v prípade ochorenia sa na ňu vzťahujú podmienky ako pre SZČO.