Pojem bytia

Pojem bytia je významový útvar, ktorý vzniká poznávaním bytia; pojem bytia treba odlišovať od bytia, čo sa nie vždy dostatočne uvedomuje alebo vyjadruje.

Klasickou chybou v tomto ohľade je vyjadrenie typu bytie je najvšeovbecnejší pojem, pričom správna formulácia by mala znieť: pojem bytia je najvšeobecnejší pojem.

Bazírovanie na odlišovaní pojmu bytia a bytia nie je samoúčelné, pretože ide o odlišné entity: v prípade pojmu bytia máme do činenia s významovým útvarom, ktorý existuje len potiaľ, pokiaľ ho niekto myslí, zatiaľ čo bytie nevyžaduje v každom prípade existenciu mysliacej bytosti. Pojem bytia a bytie majú odlišný ontologický status.

V súlade s povedaným treba takisto rozlišovať medzi názormi na bytie a názormi na pojem bytia.

NázoryUpraviť

  • Maurice Blondel: Pojem bytia je pojem, ktorý je v základe všetkých pojmov; vystupuje nenútene ako fundus každého myslenia , poznávania a konania.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.