Pojem kategórie je kognitívny významový útvar, ktorý je výsledkom poznania kategórie; pojem kategórie treba odlišovať od kategórie: sú to dva odlišné významové útvary.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.