Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Pokánie pozri Pokánie (rozlišovacia stránka).

Pokánie je v bežnej reči aj v náboženskom význame symbolická činnosť, ktorú človek dáva najavo, že pochybil, a snaží sa svojej viny zbaviť. Je to ľútosť nad previnením. V kresťanskom ponímaní znamená výraz ľútosti, nad hriechmi, vnútorné obrátenie k Bohu a premena doterajšieho života. V katolicizme a v pravosláví v užšom zmysle sviatosť, ktorá obsahuje spoveď a rozhrešenie.

Kresťanstvo upraviť

Pokánie je jednoducho vzdanie sa, prestať bojovať proti Bohu a prestať sa pokúšať získať vlastnú spásu cez svoje vlastné skutky. Doslova rezigovať a odovzdať sa Kristovi - to je spasenie. Tak povieš len: nič neprinášam vo svojich rukách, jednoducho len ku krížu sa viniem a keď tento postoj v tebe dorastie do bodu, kedy budeš vedieť, že to, že stojíš pred Bohom je stopercentne absolútne založené a postavené na dokonalom diele a zásluhe Ježiša Krista, potom budeš s dôverou, (smelo) pred Ním stáť. Vediac, že všetky tvoje hriechy boli odčinené a že si spravodlivý v Kristovi. Príď ku Kristovi.

Literatúra upraviť

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

Referencie upraviť