Pokožka je povrchová vrstva rastliny tvorená jednou vrstvou buniek. K pokožke sa často zaraďuje aj hypoderma (podkožka; hypodermis).

V nadzemných častiach rastliny je to epiderma (epidermis), v podzemných rizoderma (koreňová pokožka; rhizodermis). Je súčasťou krycích pletív.

Pokožka je tvorená jednou vrstvou buniek, ktoré k sebe tesne priliehajú (čiže sú bez intercelulárnych priestorov) a neobsahujú chloroplasty. Tvar buniek epidermy býva väčšinou doskovitý, s početnými záhybmi antiklinálnych (k povrchu rastlinného orgánu kolmých) bunkových stien. Býva pokrytá kutikulou, ktorá chráni bunky a znižuje straty vody spôsobené vyparovaním. Ochrannú funkciu pokožky niekedy dopĺňajú aj špeciálne vychlípeniny - trichómy (chlpy).