Polúcia (výron semena)

Polúcia je mimovoľný výron mužského semena, spravidla v spánku, označovaný tiež ako "mokrý sen".