Polčas premeny alebo polčas rozpadu alebo doba polpremeny (iné názvy pozri nižšie) je jeden z dôležitých parametrov charakterizujúcich rádioaktívny prvok. Udáva časovú periódu, za ktorú sa rádioaktivitou rozpadne polovica určitého množstva daného prvku. Tento parameter je špecifický pre každý rádioaktívny prvok.

Polčas premeny zvyčajne označujeme ako .

Názvy upraviť

Slovenské názvy tejto veličiny sú:

Podľa niektorých názorov by sa veličina z vyššie uvedených názvov mala správne označovať názvom doba polpremeny, podľa iných názorov je tento názov nevhodný.[8][6][9]

Rozpadová rovnica upraviť

Počet jadier rozpadnutých za jednotku času je priamo úmerný aktuálnemu počtu jadier. Konštanta úmernosti   sa nazýva rozpadová konštanta. Možno preto zapísať diferenciálnu rovnicu:

 

Riešením tejto rovnice je funkcia:

 

V rovnici   označuje počet jadier v čase  . Ak chceme zistiť vzťah medzi rozpadovou konštantou a polčasom rozpadu, dosadíme za počet častíc   počet  . Riešime tak rovnicu:

 
 

Rozpadová rovnica sa dá prepísať do tvaru:

 

Referencie upraviť

 1. zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Poznámka: V prílohe je raz použitý termín doba polpremeny)
 2. polčas premeny. In: Malá slovenská encyklopédia 1993, S. 561
 3. a b Základné názvy z fyziky. In: Kultúra slova 10 1985, S. 347
 4. PIŠÚT, J. et al. Fyzika pre 4. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 1993, S. 206
 5. a b c Jadrová technika - anglicko-nemecko-francúzsko-rusko-slovenský slovník. Bratislava, Berlín: Alfa, VEB Verlag Technik. 1987, S. 1300
 6. a b c d e LP/2017/564 Zákon o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Detail pripomienky - Organizácia: Verejnosť (Verejnosť) - Autor: Ragan, Pavol, RNDr. [1]
 7. a b http://www.kaeg.sk/wp-content/uploads/2014/09/Fyzika-11-radioaktivita-2016.pdf
 8. a b c d e f CABÁNEKOVÁ, Helena; NIKODEMOVÁ, Denisa. Usmerňovanie ožiarenia obyvateľstva radónom v pobytových priestoroch. 1. vyd. V Bratislave : Fakulta verejného zdravotníctva Slovenská zdravotnícka univerzita, c2013. 29 s. ISBN 978-80-89384-05-1.
 9. a b c d e Jazyková poradňa : Je pojem polčas premeny (rozpadu) nahradený novým termínom doba polpremeny? [online]. Bratislava: Petit Press, [cit. 2021-12-07]. Dostupné online.
 10. a b polčas rádioaktívnej premeny. In: Malá encyklopédia chémie. 1981, S. 534
 11. ROZVOJ HYGIENY ŽIARENIA V ZÁPADOSLOVENSKOM KRAJI V ROKOCH 1958 - 1984 (Š. Csupka, J. Carach, M. Petrášová) [2] S. 84
 12. PIŠÚT, J. et al. Fyzika pre 4. ročník gymnázií. Bratislava: SPN, 1993, register vzadu
 13. https://www.fmed.uniba.sk/uploads/media/Testove_otazky_z_nuklearnej_mediciny_01.pdf
 14. a b Nemecko-slovenský technický slovník 1. diel. Bratislava: Alfa, 1993, S. 399
 15. skriptá kap. 2 - Fyzikálne faktory ako príčiny chorôb a poškodenia zdravia - O.Rácz, F.Ništiar [3] Archivované 2021-12-07 na Wayback Machine, S. 12
 16. Fyzika [4]
 17. https://www.javys.sk/sk/informacny-servis/energeticky-slovnik/P/polcas-premeny-doba-polpremeny#r
 18. ŠTEFÁNIK, M. Experimentálne stanovenie spektier urýchľovačom riadených neutrónových generátorov. Dizertačná práca. 2015 [5] Archivované 2021-12-09 na Wayback Machine
 19. polčas. In: Slovník slovenského jazyka (Peciar)
 20. polčas; période. In: Francúzsko-slovenský a slovensko-francúzsky technický slovník. Bratislava: Alfa, 1971
 21. KELLÖ, V., TKÁČ, A. Fyzikálna chémia. Bratislava: Alfa 1977, S. 64-65
 22. VELIKÝ, Ivan. Mikroelementy v teórii a praxi (úvod do biochémie a fyziológie stopových prvkov u zvierat a rastlín). [s.l.] : Slovenské vydavateľstvo pôdohospodárskej literatúry, 1964. 302 s. S. 61.

Externé odkazy upraviť