Polčas premeny

Polčas premeny alebo čas premeny alebo (menej presne) polčas rozpadu je jeden z dôležitých parametrov charakterizujúcich rádioaktívny prvok. Udáva časovú periódu, za ktorú sa rádioaktivitou rozpadne polovica určitého množstva daného prvku. Tento parameter je špecifický pre každý rádioaktívny prvok.

Polčas premeny zvyčajne označujeme ako

Rozpadová rovnicaUpraviť

Počet jadier rozpadnutých za jednotku času je priamo úmerný aktuálnemu počtu jadier. Konštanta úmernosti   sa nazýva rozpadová konštanta. Možno preto zapísať diferenciálnu rovnicu:

 

Riešením tejto rovnice je funkcia:

 

V rovnici   označuje počet jadier v čase  . Ak chceme zistiť vzťah medzi rozpadovou konštantou a polčasom rozpadu, dosadíme za počet častíc   počet  . Riešime tak rovnicu:

 
 

Rozpadová rovnica sa dá prepísať do tvaru:

 

Externé odkazyUpraviť

tabuľka polčasov rozpadov niektorých jadier (v angličtine)