Politická doktrína

Politická doktrína je „usporiadanie politických ideálov a praktických politických postupov do jednotného systému“[1]. Väčšinou sa používa ako názov činnosti štátu v určitej oblasti (bezpečnostná doktrína, a pod.).

Doktríny nazvané po politikochUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. doktrína. In: ŽALOUDEK, Karel; HULICIUS, Eduard, ed. Encyklopedie politiky. 3. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha : Libri, 2004. 575 s. ISBN 80-7277-209-0. S. 97.