Politický väzeň je osoba väznená pre opozičné názory a nenásilné alebo násilné vystupovanie proti vládnej politike, pre príslušnosť k rase, náboženstvu, národnostnej menšine.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj, z ktorého (pôvodne)] čerpal tento článok