soška Polonicus

Polonicus je cena, ktorá bola po prvýkrát udelená v roku 2009 a vychádza z iniciatívy kongresu poľských organizácií v Nemecku. Vyjadruje vďačnosť a úctu za vynikajúce zapojenie pre integráciu Poľska, obohatenie poľského komunitného života v Nemecku a lepšie porozumenie medzi Poliakmi a Nemcami v zjednotenej Európe. Čestnú cenu udelili prvýkrát predsedovi Európskeho parlamentu Jerzymu Buzkovi dňa 1. mája 2010 v Aachene, ako uznanie jeho prínosu k budovaniu zjednotenej Európy.