Polotovar (strojárstvo)

Polotovar je v strojárstve výrobok, ktorý sa ešte bude ďalej spracovávať. Polotovary sú produktom hutníckej výroby, tvárnenia, odlievania, lisovania alebo iných technológií. Následne sa ďalej spracovávajú obrábaním, ďalším tvárnením alebo inak. Polotovary môžu byť normalizované alebo nenormalizované.

Ingoty z horčíkovej zliatiny (polotovar) a zvitky plechu, ktorý je z nich vyrobený (tiež polotovar)
Polotovar kľukového hriadeľa vytvorený zápustkovým kovaním.

Normalizované polotvary

upraviť

Základné rozdelenie[1] normalizovaných polotvarov je podľa ich tvaru na:

Ďalej sa normalizované polotvary rozdeľujú podľa materiálu:

  • oceľové polotovary
  • polotvary z neželezných kovov
  • nekovové polotovary

Nenormalizované polotovary

upraviť

Nenormalizované polotvary sa delia[1] podľa spôsobu výroby na:

  • odliatky
  • výkovky
  • výtvarky (zastarano výlisky)
  • odrezky a výpalky
  • zvárané polotovary
  • spájkované polotvary

Voľba polotvaru

upraviť

Rozhodnutie medzi normalizovaným a nenormalizovaným polotovarom pre výrobu konkrétneho výrobku závisí od plánovaného počtu vyrábaných kusov, veľkosti a tvaru výrobku, vyžadovanej akosti a spracovania materiálu polotvaru, prípadne ďalších kritérií. Voľba konkrétneho polotovaru následne ovplyvní počet výrobných operácií, dĺžku výrobných časov a celkové výrobné náklady.

Vo všeobecnosti platí, že pre malé počty výrobkov sa používajú menej presné polotovary s väčšími prídavkami na obrábanie. Normalizované polotvary, ktoré sa vyrábajú iba vo vybraných rozmeroch sa vyrábajú hromadne, preto je ich cena nižšia ako cena nenormalizovaných polotvarov. Nenormalizované polotvary sa používajú vtedy, ak z normalizovaného polotovaru nie je možné vyrobiť žiadaný tvar, alebo by boli prídavky na obrábanie (odpad) príliš veľké.

Referencie

upraviť
  1. a b NOVOTNÝ, František; DUDÍK, Drahomír; FRANK, Augustin. Výrobné konštrukcie. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., 1964. 365 s.