VIVO! Bratislava

nákupno-zábavné stredisko v Bratislave
(Presmerované z Polus City Center)

VIVO! Bratislava (do októbra 2019 Polus City Center) je nákupno-zábavné stredisko v Bratislave. Nachádza sa na Vajnorskej ulici a svojho času to bolo najväčšie nákupné centrum na Slovensku. Nachádza sa v mestskej časti Nové Mesto, na križovatke ulíc Vajnorská a Junácka.

VIVO! Bratislava
(Polus City Center)
nákupno-zábavné stredisko
Štát Slovensko Slovensko
Región Bratislavský kraj
Okres Bratislava III
Mesto Bratislava
Mestská časť Nové Mesto
Súradnice 48°10′07″S 17°08′19″V / 48,168558°S 17,138586°V / 48.168558; 17.138586
Poloha v rámci Bratislavy
Poloha v rámci Bratislavy
Mapový portál GKÚ: katastrálna mapa
Freemap Slovakia: mapa
OpenStreetMap: mapa
Portály, ktorých súčasťou je táto stránka:

Stavba vyrástla v rozmedzí rokov 19992000 s pôvodnou funkciou nákupno-zábavného komplexu „Polus City Center Bratislava“ s rozlohou 40 100 . Centrum otvorili 22. novembra 2000. Podnikateľským zámerom investora bolo vybudovať polyfunkčný objekt s prevahou obchodných priestorov, doplnených o funkcie vyššej administratívy a viacerých spoločenských aktivít – kultúry, stravovania a zábavy. Objekt je v celom rozsahu zameraný na prenájom. V roku 2001 stavba získala prestížne ocenenie Stavba roka 2001.

V roku 2019 prešlo nákupné centrum kompletnou internou a sčasti aj externou rekonštrukciou a 7. novembra 2019 ho otvorili pod novým názvom VIVO! Bratislava.[1]

Základné údaje o stavbe

upraviť

Zainteresované firmy a osoby

upraviť
 
Polus City Center (VIVO! Bratislava) podvečer.
 
Polus City Center (VIVO! Bratislava) z Vajnorskej ulice.
 • Investor: TriGránit Development Corporation
 • Majiteľ: Polus, a. s.
 • Dodávateľ stavby: ILBAU s. r. o.
 • Architekti: Fischer s. r.o. / Adamson Associates
 • Hlavní dodávatelia stavebných prác a výrobkov:
 • prefabrikovaná konštrukcia – ZIPP s.r.o. Bratislava,
 • monolitické ŽB konštrukcie – IPS a. s. Třinec
 • Projekt statiky: IDO HUTNÝ projekt a.s.
 • Supermarket (Lidl) 2000 m² (od 9.9.2019)
 • Elektronika (Datart) 893 m² (od 9.9.2019 nové priestory)
 • 8 kinosál (Cinema City) 3 115 m²
 • Rodinné zábavné centrum
 • Obchody so šport. tovarom 950 m²
 • Obchody s módnym tovarom 9 600 m²
 • Reštauračné zariadenia 1 503 m²
 • Ostatné obchody a služby 5 046 m²
 • Administratívna budova Millennium Tower I – 19 440 m²
 • Administratívna budova Millennium Tower II – 22 400 m²
 • Nákupne centrum prenajímateľná plocha cca 24 000 m²
 • Počet parkovacích miest 2 000 miest

Plán výstavby

upraviť
 • Plánovanie a dizajn: január 1999 – august 1999
 • Výstavba: august 1999 – január 2001
 • Otvorenie: 22. november 2000 – maloobchod, marec 2001 – kancelárie

Dopravné spojenie

upraviť

Konštrukcia

upraviť

Z konštrukčného hľadiska je objekt členený na vstupnú halu, obchodné centrum, administratívnu budovu, kiná a príslušenstvo.

Nachádza sa v ňom multikino Cinema City a desiatky obchodov a niekoľko reštaurácií. Súčasťou komplexu VIVO! Bratislava sú 2 administratívne výškové budovy, Millenium Tower I s výškou 80 metrov a Millenium Tower II s výškou 100 metrov. Plánovaná bola aj výstavba tretej výškovej budovy Millenium Tower III, ktorá mala slúžiť najmä na rezidenčné účely, na nakoniec sa nerealizovala.

Podložie objektu tvoria piesčité íly, hlinité štrky, hladina spodnej vody je cca na úrovni -6,0 m pod úrovňou terénu. Stavba je založená na plošných základoch. Vstupná hala a obchody sú založené na základových pätkách nad úrovňou hladiny spodnej vody s rozmermi max 4,2 x 4,6 m a s výškou od 0,6 do 1,0 m. Administratívna budova je založená na základovej doske hrúbky 1,8 m pod hladinou spodnej vody, kiná na základovom rošte nad hladinou spodnej vody. Vzhľadom na pomerne vysokú hladinu spodnej vody bola požiadavka minimalizovať konštrukčnú výšku základových konštrukcií.

Vstupná hala

upraviť

Samostatný dilatačný celok, trojpodlažný objekt kruhového pôdorysu s priemerom 40,5 m zastrešený oceľovou kupolou. Nosná konštrukcia je tvorená sústavou ŽB monolitických kruhových stĺpov a medzikruhových dosiek vystužených v radiálnom a tangenciálnom smere rebrami. Suterén je riešený vzhľadom na dispozičné riešenie podzemných parkovacích plôch s neviazanosťou na hornú nosnú časť objektu. Stropná konštrukcia nad suterénom je tvorená ŽB (železobetónovou) monolitickou doskou podopieranou prievlakmi rámových priečelí. Zložitosť tvaru je komplikovaná aj zabudovaním konštrukcie fontány do priestoru haly.

Obchodné priestory

upraviť
 
Vivo! Bratislava, multikino Cinema City, výšková budova myhive Vajnorská | Tower 2 a Lakeside Park I.

Obchodné priestory tvoria najväčšiu časť celého komplexu a sú tvorené piatimi dilatačnými celkami, majú lichobežníkový pôdorys s rozmermi približne 240 x 165 m. Polovica obchodných priestorov je dvojpodlažná s využitím strechy ako parkovísk, druhá polovica je trojpodlažná s plochou strechou.

Nosná konštrukcia je navrhnutá ako sústava kyvných stĺpov na celú výšku objektu v module 15,0 x 15,0 m (v podzemnom podlaží s vloženým medzistĺpom 7,5 m) stĺpy pomocou krátkych konzol podopierajú prosté ŽB nosníky na rozpätie 15,0 m. Stropné konštrukcie sú tvorené predpätými stropnými prefabrikovanými doskami tvaru TT.

Administratívna budova

upraviť

Administratívna budova, pôdorysných rozmerov 46,5 x 25,5 m s 18 podlažiami (jedno podzemné podlažie) a s výškou 73,8 m, tvorí najvyššiu časť stavby. Nosná konštrukcia budovy je tvorená monolitickým ŽB jadrom s rozmermi 17,7 x 9,40 m, stĺpmi v module 6,0 x 9,0 m s prierezom 800 x 800,600 x 600 až po rozmer 300 x 300 mm (v hornej časti), ktoré podpierajú monolitické železobetónové bezprievlakové stropné dosky hrúbky 280 mm.

Založenie objektu je na doske hrúbky 1,8 m. Z hľadiska nosného systému ide o systém s nosným jadrom a kyvnými stĺpmi. Globálnu statiku, t. j. výpočet budovy ako celku, vrátane odozvy na zaťaženie vetrom, seizmické zaťaženie a realizačný projekt až po l.NP, spracovala firma IDO Hutný projekt a.s. Firma Konstrukt plus s.r.o.vypracovala projekt od prvého nadzemného podlažia.

Súčasťou objektu je aj komplex pozostávajú z ôsmich kín s priemernou kapacitou jedného kina 220 miest s celkovými rozmermi približne 82 x 46 m a tromi nadzemnými podlažiami. Nosný systém kín je tvorený doskostenovou krabicovou konštrukciou, podpretou v podzemnom podlaží stĺpmi. Založenie objektu je na monolitickom železobetónovom rošte. Nosný systém je determinovaný dispozičným riešením kín. Na úrovni 1. NP je vytvorený monolitický železobetónový rebrový strop, do ktorého sú votknuté zvislé nosné steny. Zároveň rošt tvorí podporu pre uloženie prefabrikovaných schodníc stupňovitej prefabrikovanej podlahy. Priečne nosné steny, nesúce zaťaženie od vnútorných pozdĺžnych nosných stien, prenášajú zaťaženie do obvodových nosných stien a roštu na 1. NP. Strešná nosná konštrukcia je tvorená nosníkmi na rozpätie 17,0 m a poloprefabrikovanými stropnými doskami. Náročnosť riešenia časti kín spočívala okrem zložitosti nosného systému aj v požiadavkách na oddelenie nosných konštrukcií.

Zaujímavosti

upraviť
 • Všetky „ulice“ vo VIVE! Bratislava sú pomenované podľa slávnych svetových ulíc, napríklad Wall Street, 5th Avenue a podobne.

Referencie

upraviť
 1. S.R.O, Global24. Prvé slovenské nákupné centrum Polus City Center po 19 rokoch mení názov [online]. Bratislava24.sk, [cit. 2019-10-27]. Dostupné online.
 2. Dopravný podnik Bratislava [online]. Bratislava: Dopravný podnik Bratislava, [cit. 2022-04-08]. Dostupné online.
 3. Bratislava : Cestovné poriadky. imhd.sk (Bratislava: mhd.sk). Dostupné online [cit. 2024-06-07].
 4. Cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy - ARRIVA Bratislava [online]. arriva.sk, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.
 5. Total Avengers s.r.o.. Cestovné poriadky [online]. idsbk.sk, [cit. 2022-06-26]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť