Polychlórované bifenyly

Polychlórované bifenyly (PCB, PCBs) sú skupinou perzistentných organických látok, ktoré vznikajú chloráciou bifenylov.

Štruktúra PCB
Označovanie obsahu PCB

Celkovo existuje 209 možných podôb PCB, ale komerčné PCB sú zmesou iba 50 tich typov. PCB sú výborné rozpúšťadlá nepolárnych organických zlúčenín a tukov. Bežne sa používali ako izolačné kvapaliny v transformátoroch a kondenzátoroch, v mazadlách ako zmäkčovadlá vo farbách, lepidlách, tesneniach.

Zdravotné a environmentálne riziká Upraviť

PCB boli považované za neškodné látky a na ich únik do prostredia nebol braný ohľad. Až po desaťročiach ich používania bolo zistené, že PCB sa v prírode nerozkladajú, koncentrujú sa v telách živočíchov a šíria sa v potravových reťazcoch a že majú aj v stopových množstvách nepriaznivé účinky na živé organizmy. V priebehu rokov bola ich výroba zastavená a ich používanie zakázané.

PCB zapríčiňujú oslabovanie imunitného systému, aj malé dávky PCB môžu spôsobiť poškodenie pečene, reproduktívne abnormality, poruchy neurologického a endokrinného systému alebo poruchy intelektu. Hlavným zdrojom príjmu PCB je konzumácia mäsa, rýb, mlieka alebo mliečnych produktov.

Vysoké hodnoty PCB sú prítomné u veľrýb, tuleňov, mrožov, vtákov a iných zvierat a živočíchov.

Na Slovensku Upraviť

Na Slovensku je polychlórovanými bifenylmi zamorená časť východného Slovenska v okolí Strážskeho vrátanie vodného diela Zemplínska šírava. V Československu, resp. terajšom Slovensku sa polychlórované bifenyly „vyrábali v závode Chemko š.p. Strážske (Delor, Delotherm a Hydelor), kde sa až do januára 1984 celkovo vyrobilo asi 21 500 ton, z čoho sa asi 10 000 ton exportovalo hlavne do krajín bývalej RVHP“.[1]

Pričom vzniklo viac než tisíc ton odpadov s vysokým obsahom PCB a ďalších nebezpečných látok. Počas výroby unikli desiatky ton PCB do životného prostredia a kontaminovali najmä vodné toky, ale aj ovzdušie a pôdu severnej polovice okresu Michalovce. Znečistené životné prostredie spôsobilo kontamináciu krmív a potravín dopestovaných v tejto oblasti. Výsledkom sú také koncentrácie PCB v krvi obyvateľov okresu Michalovce a susediacich okresov, ktoré jednoznačne negatívne vplývajú na vývoj a funkciu nervového systému, vrátane vnútorného ucha, imunitného systému, zubnej skloviny, štítnej žľazy a metabolizmu glukózy. Zistili sme tiež zvýšený výskyt malígnych ochorení.[2]

V populačnom segmente východného Slovenska sme zaznamenali najvyššie sérové koncentrácie PCB (prvý činiteľ súčinu) a súčasne najvyšší počet exponovaných ľudí (druhý činiteľ súčinu) v porovnaní s ostatnými znečistenými lokalitami sveta. Greenpeace, ktorý zameriava svoje aktivity aj na znečistenie životného prostredia v globálnom meradle, považuje problém východného Slovenska za celosvetovú prioritu[2]

Kontaminácia rieky Hudson Upraviť

 
Rieka Hudson

Rieka Hudson bola v rokoch 19471977 podľa americkej vládnej agentúry pre životné prostredie kontaminovaná firmou General Electric až 590 tonami PCB. Lekárska štúdia preukázala, že ľudia žijúci v okolí rieky Hudson mali o 36 % vyššie riziko ischemického ochorenia srdca a takmer o 50 % vyšší výskyt infarktu srdca, aj keď menej fajčili, mali zdravšiu stravu a viacej športovali.[3]

Pozri aj Upraviť

Referencie Upraviť

  1. pozri s.9
  2. a b SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Hodnotenie rizika expozície PCB v SR [online]. MPRV SR, [cit. 2020-07-30]. Dostupné online.
  3. Miroslav Šuta:New York, urputné chemikálie a nemocné srdce

Externé odkazy Upraviť