Polygón

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Polygón môže byť:

  • v geometrii: mnohouholník
  • v geodézii: lomená čiara tvorená lomovými bodmi (polygónovými bodmi), ich spojnicami (polygónovými stranami) a uhlami nimi zovieranými (polygónovými uhlami), pozri polygón (geodézia)
  • v štatistike: graf frekvencií určitej distribúcie znázornený lomenou čiarou, pozri polygón (štatistika)
  • v skúšobníctve: sústava testovacích dráh a zariadení pre isté druhy techniky, najmä autá, pozri polygón (škúšobníctvo)
  • v architektúre: sústava bášt vo forme mnohouholníka, pozri polygón (architektúra)
  • v informatike: pozri polygón (počítačová grafika)
  • v jaskyniarstve, resp. praktickej speleológii: polygónový ťah, ktorý tvorí sieť v jaskyni fyzicky zameraných bodov s presne vypočítanými súradnicami, a je zároveň podkladom pre vyhotovenie mapy, resp. plánu jaskyne

Pozri aj Upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.