Polygón

Wikimédia:Rozlišovacia stránka

Polygón môže byť:

  • v geometrii: mnohouholník
  • v geodézii: lomená čiara tvorená lomovými bodmi (polygónovými bodmi), ich spojnicami (polygónovými stranami) a uhlami nimi zovieranými (polygónovými uhlami), pozri polygón (geodézia)
  • v štatistike: graf frekvencií určitej distribúcie znázornený lomenou čiarou, pozri polygón (štatistika)
  • v skúšobníctve: sústava testovacích dráh a zariadení pre isté druhy techniky, najmä autá, pozri polygón (škúšobníctvo)
  • v architektúre: sústava bášt vo forme mnohouholníka, pozri polygón (architektúra)
  • v informatike: pozri polygón (počítačová grafika)
  • v jaskyniarstve, resp. praktickej speleológii: polygónový ťah, ktorý tvorí sieť v jaskyni fyzicky zameraných bodov s presne vypočítanými súradnicami, a je zároveň podkladom pre vyhotovenie mapy, resp. plánu jaskyne

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.