Polygrafia

výrobný odbor, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje predlohy
O polygrafii v medicíne (súbor grafických vyšetrovacích, diagnostických metód) pozri polygrafia (medicína).

Polygrafia je výrobný odbor, ktorý reprodukuje a tlačou rozmnožuje predlohy písané, kreslené, tlačené alebo iné a dáva im konečný tvar výrobku: knihy, noviny, plagáty a iné tlačoviny.

Polygrafia zahŕňa zhotovovanie predlôh pre tlač, reprodukciu (fotografickú, fotomechanickú), zhotovovanie tlačovych foriem, tlač, práce knihárske (pozri: knihárstvo), pomocné práce a služby.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.