Polyhistória sú všestranné vedomosti, vzdelanie, rozhľad v mnohých vedných odboroch, v kultúre, politike, umení atď. Človek vykazujúci polyhistóriu sa nazýva polyhistor alebo encyklopedista.[1][2] Medzi významných polyhistorov patrili napr. Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Matej Bel či Abú Rajhán Muhammad ibn Ahmad Bírúní.

Referencie

upraviť
  1. Šaling, Samo; Ivanová-Šalingová, Mária; Maníková, Mária (2008), „encyklopedista“, Veľký slovník cudzích slov (5. vyd.), Bratislava; Prešov: SAMO, str. 311-312, ISBN 9788089123070 . „2. kto má vedomosti z viacerých vedných odborov; polyhistor “
  2. Petráčková, Věra; Kraus, Jiří, edi. (2005), „encyklopedista“, Slovník cudzích slov (akademický) (2. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 8010003816, http://slovnik.juls.savba.sk/?w=encyklopedista&s=exact&c=rc31&d=scs&ie=utf-8&oe=utf-8 

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.