Polypeptid je obvykle označením pre peptidový biopolymér zložený z viac ako 10 aminokyselinových zvyškov.

Medzi polypeptidy podľa tejto definície patria aj bielkoviny, ich reťazec však býva omnoho dlhší. Niekedy sa však termíny polypeptid a proteín v podstate zamieňajú. Niekedy sa polypeptid definuje napríklad ako polymér aminokyselín s dĺžkou menšou než 50 aminokyselín.