Polyptoton je štylistická figúra, opakovanie toho istého slova v inej gramatickej forme. Ide o nadviazanie na predchádzajúci text. Napríklad „Človek, človeku vlkom.“