Polytechnika alebo polytechnická škola je v niektorých krajinách označenie pre vysoké technické školy (technické univerzity), v strednej Európe (do 19. stor.) a Spojenom kráľovstve (do roku 1992) je to už len bývalé označenie predchodcov dnešných technických univerzít, menej často je to v niektorých krajinách označenie pre stredné školy technického zamerania.

V nemecky hovoriacich oblastiach a rakúskej monarchii (vrátane Slovenska) to bolo do konca 19. storočia označenie pre školy, ktoré boli v 19. storočí predchodcami dnešných technických univerzít. Išlo o vysoké školy poskytujúce výučbu v odboroch (najmä základov odborov) mnohých technických vied. Na konci 19. storočia sa (okrem Poľska) presadil názov vysoká škola technická (v češtine aj vysoké učení technické) a od konca 20. storočia technická univerzita.

Vo francúzštine, taliančine, poľštine, gréčtine a podobne sa označenie polytechnika dodnes používa namiesto označenia technická univerzita. V Česku výraz polytechnická v názve nesie dnes len jedna technická vysoká škola - Vysoká škola polytechnická Jihlava. V Španielsku sa ako "polytechnická univerzita" označujú technické univerzity. V Rusku majú už len dve technické vysoké školy v názve "polytechnická univerzita", ostatné sa volajú inak (spravidla technická univerzita). V Portugalsku je polytechnika technická vysoká škola praktického zamerania. V Spojenom kráľovstve sa do roku 1992 ako polytechnika označovala technická vysoká škola, dnes sú to technické univerzity alebo normálne univerzity. V USA majú ešte niektoré vysoké školy v názve výraz polytechnická, ale technické vysoké školy sa dnes spravidla označujú ako technologický inštitút.

V Rakúsku je polytechnická škola druh krátkej strednej priemyselnej školy. V bývalej NDR sa ako "Polytechnische Oberschule" označoval základný typ školy - spojená základná a stredná všeobecná škola. V USA niektoré stredné školy nesú názov Polytechnic High School.