Pomenovanie druhov

Pomenovanie druhov je udeľovanie názvu danému organizmu. V rámci mien organizmov sa rozoznávajú vedecké mená a hovorové mená.

Vedecké menoUpraviť

Vedecké meno je latinské dvojslovné (preto niekedy nazývané binomické) pomenovanie identifikujúce každý známy druh živého organizmu, ktoré pôvodne môže pochádzať aj z iného jazyka (napr. gréčtiny), ale sa považuje za latinské resp. je polatinčené. Skladá sa z rodového mena písaného s veľkým začiatočným písmenom a z druhového mena, ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom – napr.: Homo sapiens, Felis serval alebo Tyrannosaurus rex.

Hovorové menoUpraviť

Hovorové meno je bežne používané meno organizmu. Hoci býva tiež dvojslovné a obsahuje „rodové“ meno a druhové meno, nie vždy odráža skutočné rodové príslušenstvo. Dobrým príkladom je slon. Slon africký a slon indický by mali byť zástupcami jedného rodu, no nie sú (slon africký – Loxodonta africana, slon indický – Elephas maximus). Na druhej strane, tiger bengálsky a lev plavý by mali mať osobité rody. Obaja však patria do rovnakého rodu (Panthera). Podľa pravidiel slovenského pravopisu sa obidve hovorové pomenovania („rodové“ a „druhové“) vždy píšu malými písmenam, okrem slova na začiatku vety..

Pozri ajUpraviť