Pomnožné podstatné meno


Pomnožné podstatné menápodstatné mená, ktoré majú len gramatické tvary množného čísla/plurálu, hoci pomenúvajú jednu vec, napr. nožnice, nohavice, pľúca, Tatry, Piešťany, Košice, bradlá, kliešte(náradie)

Vzory pomnožných podstatných mienUpraviť

1. Mužský rod (v koncových slabikách D a L je -o, t. j. dubom, strojom, o duboch, o strojoch)

- duby (napr. Kúty, Donovaly, preteky) - stroje (napr. kúpele, okuliare, Ladce)

2. Ženský rod (v koncových slabikách D a L je -a/ia, t. j. ženám, uliciam, o ženách, o uliciach)

- ženy (napr. Tatry, narodeniny, osýpky) - ulice (napr. sane, Smolenice, nožnice)

3. Stredný rod (o zaradení k vzoru rozhoduje len koncovka v N)

- mestá (napr. bradlá, vráta, ústa) - srdcia (napr. prsia, plecia, dvercia)

PoznámkaUpraviť

  • N - 1. pádová otázka (nominatív)
  • D - 3. pádová otázka (datív)
  • L - 5. pádová otázka (lokál)