Nahrané obrázky musia byť pre Wikipédiu alebo iné projekty Wikimedia užitočné. Ak chcete ostatným ukázať napríklad svoj rodinný album, použite Flickr. Multimédiá sa centrálne skladujú na Wikimedia Commons, databáze multimediálnych súborov, ktorá je dostupná pre všetky projekty Wikimedia. Vaše obrázky tak budú priamo dostupné zo všetkých jazykových mutácií Wikipédie.

Som autorom obrázka

Chcem, aby mohol byť voľne používaný s podmienkou, že budem uvedený ako autor.

 • Je to fotografia moderného umeleckého diela (obrazu, sochy), ktoré nie je trvalo umiestené na verejnom priestranstve:
  Ne Práva patria autorovi diela. Takýto súbor nenahrávajte, bude zmazaný.
 • Nie som si istý:
  ? Spýtajte sa skúsenejších wikipediánov.

Autor obrázka zomrel pred viac než 70 rokmi

Našiel som obrázok na inej Wikipédii

 • Nie som si istý:
  ? Spýtajte sa skúsenejších wikipediánov.

Našiel som obrázok na internete

Neplatí pre mňa nič z vyššie uvedeného

 • Ani jeden z prípadov, ktoré sú uvedené vyššie pre mňa neplatí.
  ? Spýtajte sa skúsenejších wikipediánov.

Výnimky

Skúsení používatelia: Ak sa na slovenskú Wikipédiu rozhodnete nahrať obrázok s neslobodnou licenciou, použite tento odkaz. Konáte však na svoju vlastnú zodpovednosť.

Akýkoľvek súbor nahraný na slovenskú Wikipédiu musí uvádzať autora, zdroj a licenciu.

Ne Obrázky bez týchto údajov budú zmazané.

Prosba: Ak ste autorom obrázka so slobodnou licenciou, namiesto na Wikipédiu nahrajte obrázok priamo na Commons. Neexistuje žiaden jednoduchý spôsob ako obrázky a posteriori na Commons preniesť. Nahrajte ich preto priamo tam.