Populárna kultúra je výsledok vzájomnej diskusie medzi masovými médiami a producentmi v kultúrnom priemysle na jednej strane a príjemcami na druhej strane o tom, ako by malo vyzerať to, čo sa bude produkovať. Nedá sa vyrobiť, pretože sa musí stať populárnou medzi príjemcami. [1] Snaží sa obísť kvalitatívny a kvantitatívny spôsob definovania, vymedzuje sa prostredníctvom vzťahu s príjmateľom. Podľa definície A. Plecnera je to súhrn významov, konania a prežívania, ktoré vznikajú na strane publika pri spotrebe produktov alebo druhov zábavy vytvorených či iniciovaných inštitúciami masovej komunikácie a kultúrneho priemyslu. [2]

Referencie

upraviť
  1. FISKE, J. 1994. Redaing the Popular Culture. London. New York. Routledge, 1994. ISBN 041507875X, s 2.; FISKE, J. Understanding Popular Culture. London-New York: Routledge, 2006. ISBN 0-415-07876-8, s. 23 (cit. podľa PLECNER, A. 2012. Aktuálne témy v kritike masovej a populárnej kultúry. In: Zborník z konferencie „Kultúra v premenách globalizácie“ 1. vyd. Nitra: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 295-311, ISBN 978-80-558-0093-6)
  2. PLECNER, A. 2012. Aktuálne témy v kritike masovej a populárnej kultúry. In: Zborník z konferencie „Kultúra v premenách globalizácie“ 1. vyd. Nitra: Katedra kulturológie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2012. s. 295-311, ISBN 978-80-558-0093-6