Populizmus

rozlišovacia stránka

Populizmus môže byť:

  • v politike:
    • politická taktika spočívajúca vo vystupovaní na verejnosti tak, že sa zdôrazňuje pochopenie pre problémy ľudí a prípadne sa im aj sľubuje bez reálnych podkladov; tiež vo význame zaujať za každú cenu, bez ohľadu na vec samú, pozri populizmus (politika)
    • politická ideológia, ktorá sa zameriava na bežného človeka, odmieta elitárstvo a vyslovuje sa za rozšírenie prvkov demokracie; môže byť ľavicová aj pravicová (liberálna alebo konzervatívna), pozri populizmus (politická ideológia)
  • v umení: umelecký (najmä francúzsky literárny) smer opisujúci život ľudu (najmä v medzivojnovom období 20. storočia), pozri populizmus (umelecký smer)
  • v architektúre: pozri populizmus (architektúra)
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.