Pornografia (franc. pornographie < pornographe – „kto píše o prostitúcii“ < starogr. πόρνη porné – „prostitútka“ + γράφω grafó – „píšem“)[1] alebo hovorovo porno[2] je opis alebo zobrazenie ľudského tela alebo sexuálnej aktivity (súlože ap.) s cieľom sexuálneho vzrušenia alebo uspokojenia. Pornografia je v určitom zmysle podobná erotike, ktorá je formou umeleckého stvárnenia tej istej témy. V posledných desiatkach rokov sa prudko rozvíja priemysel produkcie a spotreby pornografie, najmä vďaka prudkému rozvoju technológií DVDInternetu.

Pornografická literatúra zabavená fínskymi colným úradom.

Výraz pornografia pôvodne označoval pojednanie o prostitúcii, neskôr nadobudol význam spravidla neumeleckého zdôrazňovania, resp. zobrazovania sexuálneho styku v literatúre a umení vybočujúceho z noriem konvenčnej morálky a takto poňatého diela.[1]

Pornografické dielo je dielo, ktoré zvlášť intenzívnym a vtieravým spôsobom zasahuje a podnecuje sexuálny pud, prekračuje spoločensky uznávané hranice sexuálnej slušnosti, uráža neakceptovateľným spôsobom sexuálnu slušnosť a pocit hanby. Pre zaradenie diela medzi pornografické je teda dôležité splnenie dvoch kritérií – podnecovanie sexuálneho pudu a vyvolanie morálneho pohoršenia. To znamená, že samotné zobrazenie nahého tela v primeranej životnej situácií, umelecké diela, archeologické predmety či predmety určené na vedecké účely, aj ak by mohli spôsobovať vzrušenie, sa za pornografiu nepokladajú.[3]

Pornografické diela možno typologizovať z rôznych hľadísk, napr. z trestnoprávneho (a kyberbezpečnostného) hľadiska:

  • pornografia prostá – klasická forma pornografie,
  • pornografia tvrdá/zvrátená/deviantná – pornografické diela, v ktorých sa prejavuje násilie a neúcta k človeku, resp. iné bežné prejavy sexuálneho násilia,
  • detská pornografia – pornografické diela, ktoré zobrazujú alebo zneužívajú maloleté osoby (deti).[4]

Slovenské trestné právo za pornografiu pokladá „zobrazenie súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku alebo zobrazenie obnažených pohlavných orgánov určené na sexuálne účely“ (§ 132 ods. 3 Trestného zákona) a za detskú pornografiu „zobrazenie skutočnej alebo predstieranej súlože, iného spôsobu pohlavného styku alebo iného obdobného sexuálneho styku s dieťaťom alebo osobou vyzerajúcou ako dieťa alebo zobrazenie obnažených častí tela dieťaťa alebo osoby vyzerajúcej ako dieťa určené na sexuálne účely“ (§ 132 ods. 4 Trestného zákona).

Referencie upraviť

  1. a b Králik, Ľubor (2015), „pornografia“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda, str. 459, ISBN 978-80-224-1493-7 
  2. Balážová, Ľubica; Bosák, Ján, edi. (2005), „porno“, Slovník cudzích slov : akademický (2., dopl. a uprav. vyd.), Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá, ISBN 80-10-00381-6, https://slovnik.juls.savba.sk/?w=porno&s=exact&c=l35b&cs=&d=scs, dost. 2021-04-10 
  3. Šámal, Pavel; a kol. (2009), Trestní zákoník II : komentář. § 140-421 (2. vyd.), V Praze: C.H. Beck, ISBN 978-80-7400-428-5 
  4. Levický, Dušan (2019), Úvod do kybernetickej bezpečnosti (1. vyd.), Košice: Elfa, str. 48-49, ISBN 978-80-8086-276-3 

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Pornografia

Externé odkazy upraviť

  • VÍCHOVÁ, Tereza. Co mají dělat rodiče, aby už malé děti nesledovaly porno? Mluvit s nimi o sexu, říkají odbornice [online]. vitalia.cz, 2021-05-31, [cit. 2021-06-04]. Dostupné online. (po česky)