Porovnávacia účinnosť

Porovnávacia účinnosť sa používa v oblasti spaľovacích motorov na vzájomné porovnávanie jednotlivých konštrukčných riešení, pretože vyjadruje dokonalosť pracovného obehu. Označuje sa symbolom ηpi.

ηpi =

ZdrojeUpraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.