Portál:Politika/Denné udalosti/11 27

(Zari68)Alexander Dubcek A.jpg
Alexander Dubček