Poručík je vojenská hodnosť. V mnohých ozbrojených silách je to najnižšia dôstojnícka hodnosť.

Poručík (OF-1b)

Ozbrojené sily Slovenskej republiky

upraviť

Je to prvá dôstojnícka hodnosť. Na získanie hodnosti poručík je podmienkou ukončené bakalárske vzdelanie. Toto vzdelanie môže byť uskutočnené na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Počas štúdia zastáva funkciu kadeta a hodnosť vojak 1. stupňa. Po úspešnom ukončení štúdia je absolvent vymenovaný do hodnosti poručík a prijatý do dočasnej štátnej služby.[1] Od roku 2021 bude každý dôstojnik povinný mať aj II. stupeň vysokej školy.[chýba zdroj]

Do ukončeného prvého roku služby má poručík hodnostný plat 1 073 € (v r. 2017) a každý rok rastie[chýba zdroj]. V OSSR má poručík na náplecníku jednu zlatú hviezdu bez lemovania.

nižšia hodnosť
Štábny nadrotmajster
 

(Ozbrojené sily Slovenskej republiky)
Poručík

vyššia hodnosť
Nadporučík

Vojenské porekadlo hovorí: Poručík je odvodený od výrazu „byť po ruke“, nie od slova „porúčať“.

V historických armádach býval služobne mladší dôstojník pobočníkom, pomocníkom, adjutantom, služobne starších alebo vyššie postavených dôstojníkov, ktorým pomáhal pri výkone funcie, sprevádzal ich a v prípade potreby aj chránil a bránil – bol im k dispozícii, bol „po ruke“.

Výraz „poručík“ a jeho jazykové varianty (chorvatsky poručnik, poľsky porucznik, slovinsky poročník) sa vyskytuje len v slovanských jazykoch.

V mnohých armádach sa ekvivalentná hodnosť nazýva Lieutenant (ang.; fr.) alebo jazykovým variantom tohto výrazu. Výraz sa odvodzuje od francúzskeho „lieu tenant“ alebo latinského „locum tenens“ v oboch prípadoch to znamená „miesto držiaci/zaberajúci“, teda zástupca alebo miestodržiteľ. V neprítomnosti iného vyššie postaveného alebo staršieho dôstojníka potom poručík – lieutenant – ako najmladší dôstojník velil danej jednotke, bol teda „druhý vo velení, druhý v poradí velenia“. V taliansky, španielsky a portugalsky hovoriacich krajinách sa ekvivalentná hodnosť označuje „tenente“; „teniente“ – význam sa opäť odvodzuje od latinského „locum tenens“.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. Vojenská služba kadetov [online]. Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, [cit. 2011-04-23]. Dostupné online.